Věřejná a státní správa

informace pro kraje, města, obce a spolky

resl.news

Dlouhodobě se věnujeme sledování informací pro Zdravé a udržitelné město. Nastavení aplikace resl.news umožňuje sledovat informace spojené s každodenní praxí a potřebami odborných útvarů nebo odborů. Také je možné sledovat krajová nebo místní specifika.

Obvykle sledovaná témata

  • SmartCity
  • Bezpečnost
  • Cestovní ruch
  • Čistá voda
  • Čistý vzduch
  • Doprava
  • Městká zeleň
  • Odpady

sledujeme

Témata zákazníků

Na příkladech níže vidíte vybrané informace ze sledovaných témat pro Zdravé město. V aplikaci resl.news získáte přístup ke všem tématickým informacím, které splňují požadavky na obsah i kvalitu. Seznam je denně aktualizován a doplněn o relevantní vyhledané informace.

Kontakt

Ozvěte se nám

Adresa:

Politických vězňů 1597/19
Praha 1, 110 00