Menu

resl.news pro finanční sektor

Pro finanční sektor nabízíme klasický monitoring a také odborný informační monitoring se zaměřením na sledování informací o finanční produktech pojišťoven nebo bank, dále pak na sledování nově vznikajících služeb.

KLASICKÝ MONITORING MÉDIÍ

zahrnuje sledování informací z českých mediálních zdrojů, online média, televize, rozhlas, apod. Uživatelé této služby jsou tiskoví mluvčí, marketingová nebo obchodní oddělení.

ODBORNÝ INFORMAČNÍ MONITORING

se liší podle typu finančního ústavu. Uživatelé této služby jsou odborné útvary, analytické oddělení, apod.

Kde oceníte
výhody
resl.news?
Veřejná správa
Výroba a výzkum
Jak by mohl resl.news
pomoci právě vám?
Rádi vám poradíme.