Menu

PRO KOHO JE

Informace nás obklopují ze všech stran a z různých médií. Je jich tolik, že je obtížné se v nich orientovat a najít ty, které jsou pro nás důležité. Pravidelný informační servis je vyžadován v mnoha oborech a v různých pozicích. Pomocí resl.news můžete pro vaši společnosti sledovat její mediální obraz, vývoj v segmentu trhu, sledovat konkurenci a její produkty. Sledované informace mohou být povahy ekonomické, právní, technické, politické, ale i neodborné jako jsou sportovní, společenské, různé hobby, zábavní, apod.

Nabízíme individuální přístup a nastavení informačního monitoringu
podle potřeb každého zákazníka. Naše nejtypičtější zákaznické oblasti jsou:

Veřejná správa
Výroba a výzkum
Finanční sektor
Jak by mohl resl.news
pomoci právě vám?
Rádi vám poradíme.